коррекция зрения
Главная » Составление документов

Образец заявления на продление лицензии


Лицензия на алкоголь и табак

статья 15 Закону України від 19 грудня 1995 року N 481/95-ВР Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, із змінами і доповненнями

yuliyasup писал(а): Подскажите пожалуйста какие документы нужны для получение лицензии на табак и алкоголь предпринимателю на общей системе как первый раз,так и повторно!

Нужен еще образец заявления!

Если я правильно понимаю, речь о лицензии на торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями.

Ст. 15 Закона Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Стаття 15. Імпорт, експорт, оптова і роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами

Ліцензії на право оптової торгівлі видаються терміном на п ять років уповноваженими Кабінетом Міністрів України органами виконавчої влади в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Суб єкти господарювання, які отримали ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, мають право продавати сидр та перрі без додання спирту без отримання окремої ліцензії на право роздрібної торгівлі цими алкогольними напоями.

Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями. крім сидру та перрі без додання спирту , становить 8000 гривень на кожний окремий, зазначений в ліцензії електронний контрольно-касовий апарат книгу обліку розрахункових операцій , що знаходиться у місці торгівлі на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі - 2000 гривень. а на території сіл і селищ, за винятком тих, що знаходяться у межах території міст, - 500 гривень на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, крім сидру та перрі без додання спирту , на кожний окремий, зазначений у ліцензії електронний контрольно-касовий апарат книгу обліку розрахункових операцій , що знаходиться у місці торгівлі, і 250 гривень - на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі.

Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю сидром та перрі без додання спирту становить 780 гривень на кожне місце торгівлі незалежно від його територіального розташування.

Для місць торгівлі, які розташовані за межами території міст обласного підпорядкування і міст Києва та Севастополя на відстані до 50 км та які мають торговельні зали площею понад 500 кв.

м, плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, крім сидру та перрі без додання спирту , становить 8000 гривень на кожний окремий, зазначений в ліцензії електронний контрольно-касовий апарат книгу обліку розрахункових операцій , що знаходиться у місці торгівлі, та 2000 гривень на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі.

Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами видаються уповноваженими Кабінетом Міністрів України органами виконавчої влади в містах, районах, районах у містах Києві та Севастополі за місцем торгівлі суб єкта господарювання терміном на один рік і підлягають обов язковій реєстрації в органі державної податкової служби, а у сільській місцевості - і в органах місцевого самоврядування за місцем торгівлі суб єкта господарювання.

Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами в поїздах, на морських або річкових суднах видаються органами виконавчої влади, уповноваженими Кабінетом Міністрів України, в містах, районах, районах у містах Києві та Севастополі за місцем формування поїзда приписки судна .

Ліцензія видається за заявою суб єкта господарювання, до якої додається виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Для отримання ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями додається довідка податкової служби про реєстрацію електронних контрольно-касових апаратів книг обліку розрахункових операцій , що знаходяться у місці торгівлі.

У заяві повинно бути зазначено вид господарської діяльності, на провадження якого суб єкт господарювання має намір одержати ліцензію імпорт, експорт, оптова, роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами .

У заяві про видачу ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями додатково зазначаються перелік електронних контрольно-касових апаратів книг обліку розрахункових операцій , які знаходяться у місці торгівлі, а також адреса місця торгівлі.

У заяві на видачу ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами зазначається адреса місця торгівлі.

У додатку до ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями суб єктом господарювання зазначається адреса місця торгівлі і вказуються перелік електронних контрольно-касових апаратів та інформація про них: модель, модифікація, заводський номер, виробник, дата виготовлення реєстраційні номери книг обліку розрахункових операцій, які знаходяться у місці торгівлі.

Вимагати представлення інших документів, крім зазначених у цьому Законі, забороняється. Зазначені в цьому Законі документи подаються в одному примірнику в копіях, засвідчених нотаріально або органом, який видав оригінал документа. Заява про видачу ліцензії та визначені цим Законом документи подаються уповноваженою особою заявника або надсилаються рекомендованим листом. У разі подання заяви про видачу ліцензії та доданих до неї документів особисто вони приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття заяви та документів і підписом особи, яка їх прийняла.

Ліцензія або рішення про відмову в її видачі видається заявнику не пізніше 10 календарних днів з дня одержання зазначених у цьому Законі документів. У рішенні про відмову у видачі ліцензії повинна бути вказана підстава для відмови.

Зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється в місцях зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, внесених до Єдиного реєстру, незалежно від того, кому належить таке місце зберігання, або того, за заявою якого суб єкта господарювання таке місце зберігання було внесено до Єдиного реєстру.

Внесення даних до Єдиного реєстру проводиться на підставі заяви суб єкта господарювання з обов язковим зазначенням місцезнаходження місця зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також: для юридичних осіб - найменування, місцезнаходження, коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців для фізичних осіб - підприємців - прізвища, імені, по батькові, місця проживання, реєстраційного номера облікової картки платника податків.

До заяви додаються нотаріально засвідчена копія ліцензії на відповідний вид діяльності, виданої заявнику, та документ, що підтверджує право користування цим приміщенням.

Суб єкти господарювання, які отримали ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, вносять до Єдиного реєстру тільки ті місця зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що розташовані за іншою адресою, ніж місце здійснення торгівлі.

Довідка про внесення місця зберігання до Єдиного реєстру видається суб єкту господарювання протягом семи календарних днів від дня подання заяви. Ведення Єдиного реєстру та видача довідок про внесення місць зберігання до Єдиного реєстру здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України. Органи влади забезпечують вільний доступ до відомостей, які містяться в Єдиному реєстрі.

Виключення місць зберігання з Єдиного реєстру здійснюється органом державної податкової служби, який вносив його до Єдиного реєстру, на підставі письмової заяви суб єкта господарювання, що був заявником такого місця зберігання, або у разі анулювання ліцензії, виданої такому суб єкту господарювання відповідно до цього Закону, шляхом прийняття відповідного письмового розпорядження не раніше ніж через 10 робочих днів з моменту виникнення передбачених цим Законом підстав.

Орган державної податкової служби повинен надати суб єкту господарювання, що був заявником, засвідчену копію письмового розпорядження про виключення місця зберігання з Єдиного реєстру протягом трьох робочих днів з моменту його прийняття.

Повторно подадите те же документы.

Бланк заявления утвержден приказом ДЕПАРТАМЕНТа З ПИТАНЬ АДМІНІСТРУВАННЯ АКЦИЗНОГО ЗБОРУ І КОНТРОЛЮ ЗА ВИРОБНИЦТВОМ ТА ОБІГОМ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ від 6 квітня 2005 р. N 123 (у редакції наказу Департаменту від 11 квітня 2005 р. N 127)

P.S. Пока я копировал текст Закона, capital уже ответил

За это сообщение автора vins поблагодарил: yuliyasup

Образец заявления на лицензию

Некоторые виды деятельности в нашей стране требуют лицензирования, причем оно осуществляется в обязательном порядке. Для того чтобы получить документ о его прохождении, необходимо составить заявление о предоставлении лицензии. При этом писать его необходимо на бланке, который утвержден Роспотребнадзором. Также сразу стоит отметить, что лицензия выдается на каждый вид деятельности отдельно. Поэтому, если вы решили лицензировать сразу несколько, то вам потребуется написать не один документ такого типа.

Составлять заявление на получение лицензии нужно с «шапки», которая формируется в правом верхнем углу. В ней вам потребуется написать название лицензирующего органа, куда вы будете подавать данный документ. А также указать фамилию и инициалы имени и отчества начальника этого органа.

Затем по центру документа пишется слово «заявление». Строкой ниже – «о предоставлении лицензии». Далее нужно написать данные о заявителе, а именно: сокращенное, полное и фирменное наименование организации и адрес ее места нахождения. После этого образец заявления на лицензию предполагает указание контактных данных организации: почтового адреса, факса, телефона, электронной почты. Потом нужно будет написать, какую организационно-правовую форму имеет ваша компания.

Также образец заявления на лицензию предусматривает написание государственного регистрационного номера, который присваивается при создании юридическому лицу. Кроме того, нужно будет указать его серию и кем он выдан. Такие же данные потребуется написать и об ИНН. Далее нужно будет прописать, какое лицо от компании просит выдать лицензию, указать его должность и фамилию, имя, отчество. Затем потребуется написать о том, на какой вид деятельности вам необходима лицензия. Потом нужно будет перечислить, какие и на скольких листах у вас имеются дополнительные документы. Затем ставится дата и подпись.

Если вашей компании уже был выдан документ, дающий право на ведение определенной деятельности, но его срок уже истекает, то вам потребуется написать заявление на продление лицензии. Оно пишется по такому же принципу, только строка «на выдачу» заменяется просьбой о продлении срока действия уже имеющегося документа такого типа.

Если в вашей компании произошла реорганизация, то вам потребуется написать заявление на переоформление лицензии. В нем нужно будет указать, какие у вас имеются разрешения на ведение деятельности, а также написать старые данные свой организации, а затем ее новые реквизиты.

Продление лицензий / Внесение квартальных оплат

Оплачивая официальный платеж за лицензии на розничную торговлю алкогольными напитками или табачными изделиями ежеквартально, необходимо один раз в три месяца вносить данные в бланки лицензий.

 1. Лицензия / Оригинал/
 2. Лицензия / Копия/
 3. Платежное поручение или квитанция с пометкой банка / Оригинал /
 4. Заявление на продление лицензии Скачать
 5. Доверенность.

Официальный платеж:

 • 500 грн для Лицензии на розничную торговлю табачными изделиями
 • 2000 грн для Лицензии на розничную торговлю алкогольными напитками
 • Стоимость услуги: 250 грн

  В стоимость услуг входит:

 • Соблюдение договоренностей
 • Честное и качественное выполнение работы
 • Договор на оказание услуг.
 • Источники:
  buhforum.com, doskapozora33.ru, dokyment.com.ua

  Следующие образцы:

  25 мая 2022 года

  Комментариев пока нет!
  Ваше имя *
  Ваш Email *

  Сумма цифр справа: код подтверждения

  Популярное

 • Образец ходатайства на награждение Ходатайство о награждении почетной грамотойЗа определенные заслуги работник может быть награжден почетной грамотой. Для того чтобы вручить грамоту, непосредственный начальник работника может направить вышестоящему начальству ходатайство

 • Образец приказа на 0 5 ставки

 • Образец проекта приказа об итогах документальной ревизии Составьте приказ. Текст приказа должен быть подробным, четким, убедительным и ясным. Недостающие реквизиты укажите самостоятельноВ этом разделе выложены некоторые дипломные, курсовые и контрольные работы для студентов,

 • Рекомендательное письмо персональному водителю образец Пример рекомендательного письма персональному водителюМорозов Виталий Иванович работал водителем в ГК «Россервис» с декабря 2005 г. по ноябрь 2009 г. Большую часть этого времени он исполнял

 • Образец приказа о единовременной выплате к юбилею Как правильно оформить разовую премию к юбилею фирмы?ВопросНаш директор принял решения выплатить разовую премию сотруднику к юбилею. В трудовом договоре, в коллективном договоре, в положении о

 • Образец приказа о передаче материальных ценностей украина Акт приема передачи-материальных ценностейСодержаниеАкт приема передачи материальных ценностей- это документ, который является подтверждением факта передачи товарно-материальных ценностей на ответственное хранение. После подписания данного акта хранитель (ответственный

 • Недавно добавленные материалы:

 • Договор аренды помещения между юридическими лицами образец АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, ЗАКЛЮЧАЕМЫЙ МЕЖДУ ДВУМЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИг. Санкт-Петербург ___________ _____ г.ООО ____________, именуемое в дальнейшем Арендодатель, в лице генерального директора ________________, действующей

 • Договор аренды помещения под магазин образец Источники: Договор аренды цеха образец Простой образец договора аренды

 • Договор аренды подъемника образец Раздел: Образцы документовТип документа: ПаспортДля того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦА ПОДЪЕМНИКА!1.

 • Договор аренды образец рб по состоянию на 25 января 2005 годаДоговор аренды оборудования№_____ Город ____________ _____ ____________ 200 _

 • Договор аренды оборудования с последующим выкупом образец Приложение N ___к Договору аренды оборудованияс последующим выкупомN ___ от "___"________ ___ г.__________________, именуем__ в дальнейшем "Арендодатель", в лице __________________, действующ__ на основании __________________,

 • Договор аренды программного обеспечения образец ДОГОВОРна разработку программного обеспечения"___"_________ ____ г.____________________________________________________________, именуем____ в дальнейшем "Заказчик", в лице ____________________________________________, действующ__ на основании ________________________,